Vách ngăn nhẹ khu vệ sinh

Vách ngăn nhẹ Compact Laminate
Vách ngăn nhẹ tấm MFC Lõi xanh