Phụ kiện inox 201

Phụ kiện đồng bộ inox 201 bao gồm: Chân inox 202T, Khóa inox 304V, Tay nắm inox 201G, Bản lề inox 201 trục to, Móc áo inox  201G, Ke inox 201.

Chân inox vát 202T

Bản lề inox 201

Tay nắm inox 201G

Móc áo inox 201G

Ke inox 201