Phụ kiện Maghin - Đài Loan

Phụ kiện đồng bộ inox 304 xuất xứ đài loan Maghin bao gồm: Chân inox Maghin S200, Khóa inox Maghin 236, Tay nắm inox Maghin S325, Bản lề inox Maghin T51A, Móc áo inox Maghin S402, Ke inox Maghin 2013.

Chân inox Maghin S200

Bản lề inox Maghin T51A

Khóa inox Maghin 236