Tấm Sàn Thông Hơi

Sản thông hơi mặt phủ HPL: 

  • Tấm sàn thép thông hơi. Không có lõi xi măng
  • Quy cách 600x600x 35mm.
  • Mặt hoàn thiện phủ HPL (High Pressure Laminated)  đồng bộ với tấm sàn
  • Tỷ lệ thông hơi 41%.
  • Tổng số có 576 lỗ thông hơi (ø 18) / tấm
  • Có Damper hoặc không có Damper.