Phụ kiện inox 304V1

Phụ kiện đồng bộ inox 304 bao gồm: Chân inox 304V1, Khóa inox 304V, Tay nắm inox 304V1, Bản lề inox 304V không phân biệt trái phải, Móc áo inox  304V, Ke inox 304.

Chân inox 304V1 cao 100 hoặc 150 m

Bản lề inox 304V Không phân biệt trái phải

Khóa inox 304V1

Tay nắm inox 304V1

Móc áo inox 304V