Các dự án đã thực hiện

Bệnh viện đa khoa Cần Thơ
NM Sợi màu Brotex - Tây Ninh
Học viện cán bộ TP.HCM
NM Dệt Gain Lucky - Tây Ninh
Đại học Cần Thơ
Formosa Ha Tinh Steel Corporation
Công trình Amway - Bình Dương
Lottery Tower
Salinda Premium Spa and Resort