Các dự án đã thực hiện

Trường THPT Vĩnh Lộc B
Quảng trường Đà Lạt
Thảo Điền Pearl
Trung Đông Plaza
Lam Sơn Square - Vũng Tàu
Robot Tower
Sora Garden 1
BV Lao Phổi TP.Cần Thơ
Đại Học Lâm Nghiệp CS 2