Các dự án đã thực hiện

BV Đa Khoa Cần Thơ
Rental Factory
Hoa Lâm Building